• ساعت : ۱۲:۳۱:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۹۸۹
برنامه جلسات هفتگی شورای اسلامی شهر ساوه- هفته سوم مهر ماه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
شنبه 99/7/19  16 الی 18 کمیسیون شهرسازی بررسی نامه ها
شنبه 99/7/19 18 کمیسیون املاک و حقوقی بررسی نامه ها
یکشنبه 99/7/20 16 الی 18 کمیسیون عمران بررسی برنامه ها
یکشنبه 99/7/20 18 جلسه 174 ( فوق العاده ) بررسی برنامه ها
یکشنبه 99/7/21 9 صبح کمیسیون نظارت و پیگیری

1- بررسی نامه ها

2- بازدید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0