• ساعت : ۱۲:۱۲:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 736
صورتجلسه 107

بسمه تعالي

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

 

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/1926 مورخ 27/تیر/98

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 30/تیر/98

از ساعت : 18/30 الی 22/30

شماره جلسه: یکصد و هفت(107)

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

احمد حاج امینی

 

 

 

18/30

 

22/30

 

6

 

محمد نادی

 

 

 

18/30

 

22/30

 

2

 

حسین ناصری

 

 

 

18/30

 

22/30

 

7

 

عبداله سالمی

 

 

18/30

 

22/30

 

3

 

کبری طاهری

 

 

 

18/30

 

22/30

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

18/30

 

22/30

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

18/30

 

22/30

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

18/30

 

22/30

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

 

18/30

 

22/30

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 40/13121 مورخ 29/تیر/98 شهرداری ساوه و ارسال تصویر نامه شماره ک غ /125 مورخ 20/تیر/98 کانون فرهنگی هنری غدیر درخصوص برگزاری گرامیداشت شهدای مدافع حرم و پرداخت هزینه تبلیغات و پذیرایی مراسم ، در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت هزینه تبلیغات و پذیرایی مراسم مذکور از محل ردیف اعتباری 41608 (ماده 16 ) اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با مساعدت به مبلغ 20 /000/000ریال (بیست میلیون ریال ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

*************************************************************************

2- نامه شماره 39/13356 مورخ 30/تیر/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به اتمام قرارداد جمع آوری و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان (سگ های ولگرد ) و از آنجائیکه موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا درخواست صدور مجوز واگذاری به پیمانکار واجد شرایط (مناقصه ) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 39/13072 مورخ 27/تیر/98 شهرداری ساوه و ارسال یک برگ نرخ پیشنهادی برچسب و پروانه فعالیت ویژه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل دانش آموزان جهت تایید نهایی و با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده موضوع درخواست صدور مجوز مطرح